Skip to Content
Mapa gar

Tacaigh Linn

getinvolved2

Tá iomaí bhealach gur féidir le daoine agus gnóanna tacú le Rith 2018

Scoileanna & grúpaí pobail

 1. Ceannaigh ciliméadar agus téigh amach ag rith
 2. Bí amuigh ar na sráideanna chun fáilte a chur roimh Rith 2018
 3. Eagraigh imeacht i do scoil nó i do bhaile
 4. Croch póstaeir agus maisiúcháin sa scoil chun an scéal a scaipeadh
 5. Bain úsáid as na pacáistí teagaisc a chuirfidh Rith 2018 ar fáil do scoileanna

Daoine aonair

 1. Bí cuid d’fhoireann Rith 2018 agus cláraigh mar oibrí deonach- www.rith.ie/
 2. Má tá scil faoi leith agat, cur ar fáil é do Rith 2018- tar i dteagmháil linn!
 3. Ceannaigh ciliméadar ar €100 – Rith é nó fág fúinne é duine a fháil chun rith ar do shon
 4. Ceannigh síntiús ciliméadar ar €10 – www.rith.ie/sintius
 5. Déan síntiús
 6. Ceannaigh earraí sa siopa

Gnónna

 1. Ceannaigh ciliméadar. Is féidir libh é a rith nó eagróimid daoine leis an rith a dheánamh ar bhur son. Cuirfimid póstaer & greamáin fuinneoige “Cara le Rith – ag tacú le Rith 2018” amach sa phost chugaibh
 2. Ceannaigh fógra ar www.rith.ie : Níl ach trí fógra ar fáil do gach condae. Tá costas €200 an ceann orthu.
 3. Urraíocht a thabhairt do Rith
 4. Cuir earraí/seirbhísí ar fáil do Rith
Back to top