Skip to Content
Mapa gar

Sláinte & Slándáil

general

Tá sláinte agus slándáil na rannpháirithe i Rith 2018 rí-thábhachtach do lucht eagraithe an imeachta. I rith an dá bhliain seo caite, tá na céadta uair a chloig d’ullmhúcháin agus pleanáil déanta againn, i mbun sainphleanáil ar an imeacht agus ag leagadh amach pleananna/treoir do fhoireann Rith 2018 agus na rannpháirtithe don imeacht.

Cáipéisí Tábhachtacha – Le léamh ag na rannpháirtithe uilig

Polasaí Um Chosaint Leanaí Rith 2018>>>

Bileog eolais do rannpháirtithe maidir le Sábháilteacht>>>

Plean Bainistiú Sábháilteacht Imeachta>>>

Sonraíonn an Plean Bhainistiú Shábháilteacht Imeachta an modh trína ndéanfar sábháilteacht, sláinte agus leas gach duine atá páirteach san Rith a áirithiú. Moltar do gach duine atá ag glacadh páirt san Rith an Plean Bainistiú Sábháilteacht Imeachta a léamh.

Fáiltíonn Rith 2018 roimh daoine le míchumas:
Rith 2018 – Polasáí do Dhaoine le Míchumas>>>

 

Back to top