Skip to Content
Mapa gar

Scoileanna

Schools

Beidh Rith 2018 ar siúl le linn Sheachtain na Gaeilge, ón 11-17 Márta 2018.  Iompróidh suas le 50,000 duine an baitín sealaíochta 500 km ó Bhéal Feirste go Ciarraí, agus tá deiseanna iontacha ann do scoileanna páirt a ghlacadh sa cheiliúradh seo ar theanga agus chultúr na Gaeilge – bíodh an scoil suite ar an gcúrsa nó nach bhfuil.  Tá pacáiste scoile ar fáil saor in aisce chun cabhrú le scoileanna na deiseanna sin a thapú, páirt a ghlacadh i Rith, comhthéacs taitneamhach a chruthú do na daltaí an Ghaeilge a úsáid chun fíorchumarsáid a dhéanamh, agus chun tacú le múinteoirí obair thraschuraclaim a bhunú ar Rith 2018.

Cad a dhéanfaidh do scoil? Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar ….

Acmhainní teagaisc:  póstaeir, taispeántais PowerPoint, físeáin, bileoga oibre agus nótaí múinteora chun gníomhaíochtaí taitneamhacha ranga a bhunú ar Rith 2018 i gcúig théama –  Gaeilge, Ceol, Tíreolaíocht, Oideachas Sábháilteachta agus Corpoideachas.

Acmhainní Bunscoile

Acmhainní Iar-Bhunscoile

Comórtais: Beidh daltaí in ann cur isteach ar cheithre chomórtais  – ealaín, scríbhneoireacht, cumadóireacht (ó bhéal) agus comórtas grianghraf bunaithe ar bhratacha agus maisiú na scoile. Bronnfar duaiseanna i dtrí aoisghrúpa éagsúla, duais amháin don rang nó don ghrúpa agus duaiseanna breise do pháistí aonair i gcás na gcomórtas ealaíne agus scríbhneoireachta.

Tuilleadh eolais faoi na comórtais

Glac páirt i Rith: Smaointe do scoileanna ar an gcúrsa agus scoileanna nach bhfuil, teimpléid le híoslódáil, cluichí agus gníomhaíochtaí is féidir a dhéanamh ar lá Rith, nathanna úsáideacha agus eile.  Ceannaigh ciliméadar, déan bratacha, lean Rith ar an idirlíon, téigh ar turas scoile chun páirt a ghlacadh nó eagraigh mionrith áitiúil.

Tuilleadh eolais faoi conas páirt a ghlacadh

Clubanna Óige: Is féidir le gach duine páirt a ghlacadh i Rith. Tá smaointe anseo do chlubanna óige, ó thaobh imeachtaí agus cluichí roimh ré agus le linn na féile féin agus comórtais is féidir le clubanna cur isteach orthu.

Déan teagmháil linn: Má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait, más mian leat do smaointe agus moltaí féin faoi conas páirt a ghlacadh i Rith a roinnt le scoileanna eile, nó más mian leat do scéalta agus grianghraif a chur chugainn, beidh áthas orainn cloisteáil uait. Téigh i dteagmháil linn ag eolas@rith.ie.

Back to top