Skip to Content
Mapa gar

Rith 2010

crustyclown

Rith 2010 – Eolas

Seoladh Rith 2010 mar fhéile náisiúnta nua in Éirinn i Márta 2010, chun labhairt agus úsáid ghinearálta na Gaeilge a chur chun cinn.  Ba é aidhm féile Rith 2010 ná pobal labhartha na Gaeilge a spreagadh, a thacú agus a mhéadú i rith Sheachtain na Gaeilge, Mí  Márta 2010. Ghlac iomaí sórt duine agus grúpa páirt sa Rith, le fáilte mhór roimh an Rith curtha ag pobal na Gaeltachta, scoileanna bunleibhéil agus meánleibhéil,  coláistí tríú  leibhéal, Gaelscoileanna, coláistí, clubanna spóirt, clubanna óige,  lúthchleasaithe agus reathaí, grúpaí atá bainteach leis an nGaeilge, cainteoirí agus díograiseoirí na Gaeilge, agus go leor leor eile. Ghlac níos mó ná 20,000 duine páirt i Rith 2010! Tógadh coincheap na féile ó Thír na mBascach agus ón mBriontáin, áiteanna a gceiliúrtar “Korrika” agus “Ar Rededag” – imeachtaí teanga chomhchosúil chun na mionteangacha sin a chur chun chinn.

Le linn Rith 2010, iompaíodh reathaithe éagsúla bata faoi leith, ag rith i bhfoirm rás sealaíochta, ag tosú i mBéal Feirste agus ag taisteal breis is 1000km trí breis is 250 baile, sráidbhaile agus cathair – ina measc An tIúr, Dún Dealgan, Droichead Átha, An Uaimh, Baile Átha Cliath, Nás na Ríogh, Droichead Nua, Áth Í, Ceatharlach, Cill Channaigh, Dún Garbhán, Eochaill, Cathair Chorcaigh, Cill Áirne, Cathair Luimnigh, Inis, An Ceathrú Rua, An Spidéal.  Críochnaigh an Rith, i ndiadh naoi lá reatha, i gCathair na Gaillimhe ar Lá Fhéile Pádraig, 17 Márta 2010.

Ag an searmanas speisialta seo ar Lá Fhéile Pádraig, chuir an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin críoch le himeachtaí Rith 2010, trí theachtaireacht tacaíochta ó Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Ghiolla Íosa, a léamh amach.

Rith1

Back to top