Skip to Content
Mapa gar

Comórtais

Rannóg A  Bunscoileanna:  Naíonáin – Rang 2, Clubanna óige 4-8

Rannóg B Bunscoileanna: Rang 3– 6  Clubanna óige: aois 9-13

Rannóg C Iarbhunscoileanna: Clubanna óige Aois 13 +

Comórtas 1. Cumadóireacht ó bhéal

Cum rap, dán no amhrán i gcomhair Rith 2016.  Is comórtas grúpa nó ranga é seo. Ba

cheart don ghrúpa nó don rang go léir bheith ag obair le chéile agus iarratasamháin

a chur isteach.

Spriocdháta: 4 Márta 2016.

Comórtas 2. Griangraf / Bratacha

Dear agus déan bratacha i gcomhair Rith 2016.  Ansin glac cúpla grianghraf agus seol chugainn iad chun an dea-obair a thaispeáint.

Ullmhaigh na bratacha roimh an 4 Márta 2016

Comórtas 3. Ealaín

Is comórtas aonair é seo. Is féidir le gach duine sa ghrúpa nó sa rang iarratas a ullmhú.

Rannóg A: Tarraing nó péinteáil pictiúr ‘Mo Cheantar Féin’ agus cuir teideal air.

Rannóg B: Tarraing nó péinteáil pictiúr a léireoidh míniú ar logainm(neacha) i do cheantar.

Rannóg C: Dear póstaer (le láimh nó go leictreonach) a léireoidh míniú ar logainm(neacha) i do cheantar.

Spriocdháta : 4 Márta 2016.

Comórtas 4. Scríbhneoireacht

Is comórtas aonair é seo. Is féidir le gach duine sa ghrúpa nó sa rang iarratas a ullmhú.

Rannóg A: Cuir lipéad nó bolgán cainte leis an bpictiúr. (www.rith.ie/comortais)

Rannóg B: Scríobh scéal faoi Rith 2016. Is féidir fíorscéal nó ficsean a bheith i gceist.

Rannóg C: Scríobh alt i gcomhair irisleabhair nó nuachtáin faoi Rith 2016.

Spriocdháta: 4 Márta 2016.

Back to top