Skip to Content
Mapa gar

Clubanna Óige

youthclubs

Ag ullmhú Club Óige do Rith 2018

 • Is bealach éasca taitneamhach é Rith 2018 do chuid baill a chur ag labhairt Gaeilge – trí pháirt a ghlacadh in eagrú Rith agus san imeacht féin déanfaidh tú an Ghaeilge a spreagadh sa chlub óige agus taobh amuigh de, ar bhealach taitneamhnach, fiúntach agus éasca.
 • Cuirfidh an pacáiste scoile/club óige rogha fairsing d’imeachtaí ar fáil duit chun páirt a ghlacadh i Rith
 • Tá an imeacht iomlán oiriúnach do dhaltaí meánscoile & clubanna óige
 • Beidh sé mar chuid de Sheachtain na Gaeilge (SnaG) agus beidh ócáidí ag tarlú treasna na tíre
 • Beidh treoir ar fáil arlíne agus ar an nguthán as seo go dtí an imeacht
 • Is féidir Rith 2018 a úsáid ón lá go bhfaigheann tú an pacáiste seo go dtí an imeacht féin
 • Beidh amhrán nua foilsithe darb ainm “Rith ar son na Gaeilge” – Múin na focal don club agus bainigí sult as
 • Cuir do chuid baill i gceannas ar obair do scoile do Rith 2018! – Póstaeir a dhearadh, póstaeir oifigiúla Rith 2018 a scaipeadh is a chrochadh, pobal na scoile a spreagadh le páirt a ghlacadh, féile/ócáid bheag a eagrú chun fáilte a chur roimh Rith, sa scoil nó sa cheantar
 • Glac páirt sna comórtais atá sa phacáiste scoile/clubanna óige agus spreag na daltaí ról gníomhach a bheith acu fáilte mhór a chur roimh Rith 2018

Ceol

Tíreolaíocht

Scríobhnóireacht: Aois Bunscoile

Cluichí

Oideachas Sábháilteacht

 

Eolais Breise ·

 • Spreag an club chun ciliméadar a cheannach agus eagraigh grúpa a rithfidh an ciliméadar sin ar son an club
 • Cuirfear póstaeir, fógraíocht dhátheangach cheolmhar, shoiléir, intuigthe, ar fáil – ní bheidh le déanamh ach iad a scaipeadh agus a phlé
 • Ní gá go mbeadh cinnirí nó na baill líofa sa Ghaeilge – ócáid cheiliúrtha, spraoi, bhróid atá i Rith 2018 a thugann an deis do dhaoine ó gach aon aois an méid Gaeilge atá acu a úsáid go compórdach le taitneamh
Back to top