Skip to Content
Mapa gar

Ag ullmhú do Rith 2018

 

Ullmhúchán don Rith

 • Ceannaigh ciliméadar don scoil ag www.rith.ie nó trí glaoch ar oifig Rith 2018 ag 01 4757401
 • Comórtas a eagrú sa scoil leis an mbuaiteoir roghnaithe le batín Rith a iompar nuair a thagann sé chomh fada le ciliméadar na scoile
 • Fógraí Pobail a dhathú agus iad a scaipeadh agus a chrochadh timpeall an bhaile. Teimpléid ar fáil sa phacáiste
 • Brat don Fháiltiú a dhearadh. Moltar seanbhráilín a úsáid agus a phéinteáil [Féach faoi chomórtas ar seo]
 • ‘Bunting’ a chrochadh sa cheantar
 • Frapaí a dhearadh don Fháiltiú (Bata agus ribín air)
 • Raidió Áitiúil a chur ar an eolas faoi Rith
 • Fógraí faoin Rith a chur sa pháipéar áitiúil agus i nuachtlitir an pharóiste
 • Bileoigíní faoin Rith a scaipeadh
 • Bileoigíní le seirbhísí don Ghaeilge sa cheantar a scaipeadh
 • T-léine Rith a chaitheamh/ a dhearadh
 • Amhráin Rith a fhohglaim – coinnigh súil ar www.rith.ie le bries eolais a fháil ar seo!

Rannpháirtíocht sa Rith

 • An ciliméadar a rith le grúpaí daltaí, duine faoi leith ag iompar an bata!
 • Grúpa dhaltaí ón scoil ag tacú leis na reathaí ó thaobh an bhóthair
 • Péinteáil aghaidhe
 • Feistis ghrinn a chaitheamh chun atmaisfeár a chothú
 • An Haka Gaelach a dhéanamh. Múintear an focail agus cuir geaitsaí leis. Focailar fail sa phacáiste. Nod! Google an Haka Gaelach!
 • Torann le déanamh! ( Bodhrán, drumaí, shakers &rl)
 • Má tá sé dorcha…glow sticks, toirsí, coinnle, lanterns, seaicéid shofheicte &rl
 • Lucht Tacaíochta, le Pom Poms agus streamers
 • Ceol le cloisteáil ó áit lárnach
 • Féinbhród condae a chothú. Caith dathanna do chondae!
 • Maor Rith a roghnú chun an slua a ghríosadh chun atmaisféar a chothú

Imeachtaí

 • Úsáid an Rith mar chleachtadh do Pharáid Lá Fhéile Phádraig
 • Rince/ceilí a dhéanamh
 • Mion Rith a reachtáil sa cheantar
 • Lá Mór Spóirt/ Lúchleasaíochta a eagrú sa cheantar
 • Tóraíocht Taisce a reachtáil go háitiúil
 • Cuireadh a thabhairt do Chlubanna Spóirt a bheith i láthair agus páirt a ghlacadh san imeacht
 • Teagmháil a dhéanamh leis na Gasóga áitiúla chun páirt a ghlacadh san imeacht
 • Ócáidí Oíche a eagrú i ndiaidh na hócáide
Back to top